HET VERVAARDIGEN VAN KADERS

Stacks Image 871
Niet zo heel lang geleden waren kaderwinkels beter gekend als lijstenmakers. Een lijstenmaker koopt houten planken in, die hij verzaagt en schaaft tot bak- of kaslijsten. Deze kaslijsten worden verder in model gebracht met een freesmachine. De afwerking van deze lijsten, die met polychromeren en vergulden te maken heeft, maar ook met tinten, beitsen en lakken, word door de lijstenmaker uitgevoerd. Hij kan zijn creativiteit botvieren, en modellen aanbieden waar men zijn hand in herkent.


Stacks Image 874
De industrialisatie, en de groothandel hebben hier echter verandering in gebracht. Het aanbod aan afgewerkte lijsten uit lage loonkost landen, heeft de groothandel in lijsten laten floreren. Inlijsters krijgen een aanbod aan kant-en-klare lijsten, aan prijzen waartegen ze zelf de lijsten niet meer kunnen maken. De kwaliteit is echter navenant. Daarbovenop brengt de drang om verkooppunten te hebben op commerciële top-liggingen, met zich mee dat de beschikbare ruimte voor een atelier niet altijd meer voorhanden is. Veel inlijsters hebben hun machines in de loop van de tijd van de hand gedaan, en bieden nu nog uitsluitend lijsten aan, die ze bij de groothandel betrekken. Hun vakmanschap beperkt er zich nu toe deze lijsten te assembleren, en er een passend passe-partout bij te kiezen. De wakkere consument merkt dat het aanbod van deze "high-street" verkopers bijzonder gelijkvormig is geworden.
Stacks Image 879
Bij Pas Par Toe produceren wij echter het grootste gedeelte van onze lijsten zelf. Wij opteerden voor een locatie aan de rand van de stad, waar wij achter de winkel beschikken over een ruim atelier, met een zaagmachine, een schaafmachine, en een freesmachine. Wij werken onze lijsten zelf af. Onze ligging brengt tevens met zich mee dat u vlak voor de deur kan parkeren, wat een enorme troef is als u met een schilderij of kunstwerk om advies wil komen.

terugknop